Onderstaand de stukken t.b.v. de Algemene Ledenvergadering in 2022.

Document: AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 28-02-2022

Document: NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 11 JANUARI 2021

Document: Balans per 31-10-2021

Document: Voorstel tarieven 2022

Document: Begroting standaard 2021-2022

Document: Begroting met verhoging 2021-2022

Document: Realisatie tov begroting 2020-2021

Document: Resultaat 2020-2021

Document: Verklaring kascontrolecommissie 5-1-2022

Document: Huishoudelijk Reglement TCH

Document: Concept huishoudelijk reglement TCH_feb.2022

Document: overzicht wijzigingen_HR 2022 vs huidige HR

Document: STATUTEN Tennis Club Hellendoorn rep nr 5963 19-11-1979

Document: Concept statuten TCH_feb2022

Document: overzicht wijzigingen_Statuten 2022 vs 1979

Document: toelichting_ wijziging statuten en HR

Document: Presentatie verbouwing clubhuis

Document: Activiteiten Agenda 2022