Onderstaand de stukken t.b.v. de Algemene Ledenvergadering in 2023.

Document: Agenda Algemene ledenvergadering maandag 16 januari 2023

Document: Notulen algemene ledenvergadering 19 september 2022 T. C. Hellendoorn

Document: Notulen 2e Algemene ledenvergadering d.d. 26 september 2022.

Penningmeester

Document: Resultaat TCH 5 jaar

Document: Balans per 31-10-2022

Document: Realisatie versus begroting per 31-10-2022

Document: begroting 2022-2023