Lidmaatschap TCH

lidmaatschap

Binnen TCH worden actief 3 soorten lidmaatschap toegepast: juniorlidmaatschap, seniorlidmaatschap en competitielidmaatschap. Binnen deze lidmaatschappen bestaan verschillende contributieklassen die hieronder staan vermeld.

Het juniorlidmaatschap geldt voor leden tot en met 17 jaar. Het competitielidmaatschap is bedoeld voor mensen die lid zijn van een andere tennisvereniging, maar in een team van TCH willen uitkomen in de KNLTB competitie. Zij worden tijdelijk lid van TCH voor de duur van de competitie. Met uitzondering van het competitielidmaatschap geldt het lidmaatschap per verenigingsjaar dat van 1 januari t/m 31 december loopt. Seniorleden hebben stemrecht binnen de vereniging.

 Tarieven

  1. Volwassenen vanaf 26 jaar € 110,-
  2. Jong volwassene 18 t/m 25 jaar  € 75,-
  3. Jeugd 13 t/m 17 jaar € 60,-
  4. Jeugd t/m 12 jaar € 50,-
  5. Competitiespeler € 50,- per 3 maand(voorjaar/najaar)
  6. Afkoop vrijwilligersplicht € 75,-
  7. Donateur € 15,-
  8. Baanhuur niet-leden (per baan/per uur) € 15,-
  9. Blik ballen (Dunlop 4 st.) € 10,-

 Opzeggen?

Scroll naar beneden voor informatie over beëindiging lidmaatschap en donateurschap 

Schrijf je hier in als lid!

Opzeggen lidmaatschap

Een lidmaatschap geldt altijd voor een heel jaar (januari t/m december) en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Wij gaan ervan uit dat je volgend jaar gewoon lid blijft van TC Hellendoorn maar er kan natuurlijk altijd een reden zijn waarom je wilt opzeggen.

Donateurschap

Je kunt je lidmaatschap ook omzetten in een donateurschap. Je blijft dan wel betrokken bij de vereniging maar hebt geen speelrecht. Dit kun je kenbaar maken door een mail te sturen naar ledenadministratie@tchellendoorn.nl

Vragen?

Voor alle vragen over en/of wijzigingen in het lidmaatschap kan er contact worden opgenomen met ledenadministratie@tchellendoorn.nl

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende jaar moet schriftelijk gebeuren, uiterlijk 1 december, onder vermelding van de reden van opzegging. Je kunt opzeggen door een mail te sturen naar: ledenadministratie@tchellendoorn.nl

Opzeggingen die ontvangen worden gedurende het verenigingsjaar worden verwerkt per 1 januari van het volgende jaar. De contributie (en KNLTB-afdracht) blijft voor het gehele jaar verschuldigd.

Mondelinge opzeggingen via de trainers, bestuurs- en/of commissieleden, etc. worden niet geaccepteerd.

Bovenstaande wordt gehandhaafd en uitgevoerd zoals is vastgelegd in artikel 10 van de statuten.