Samen met de KNLTB organiseert TC Hellendoorn dit jaar een Zomer Challenge. Het doel van deze challenge is om nieuwe leden te werven.
Aan leden van de voetbalvereniging VV Hellendoorn bieden wij een speciaal zomer lidmaatschap aan voor de maanden juni, juli en augustus van dit jaar. Zij kunnen in deze periode gebruik maken van onze tennisbanen. Om deze nieuwe tijdelijke leden enthousiast te maken voor de tennissport, krijgen zijn een clinic aangeboden en wordt er voor hen een eindtoernooi gehouden in de maand augustus.
Er wordt zeer positief gereageerd op het aanbod van de Zomer Challenge. Eind juni hebben zich circa 40 personen aangemeld als deelnemer aan de Zomer Challenge. De KNLTB heeft vorig jaar bijgehouden hoeveel zomerleden er uiteindelijk definitief lid zijn geworden en dat was meer dan 30%!
Omdat onze vereniging sterk aan het vergrijzen is, zijn nieuwe, jongere leden wenselijk.
De deelnemers aan de Zomer Challenge zijn tussen de 18 en 40 jaar. Als we deze deelnemers definitief lid kunnen maken, is dit een goede zaak.
Het gevolg hiervan is dat het drukker op de baan wordt en dat je mogelijk wat langer moet wachten voordat je kunt spelen. Aan de andere kant brengt dit ook weer gezelligheid met zich mee.
We vragen je begrip voor het feit, dat het de komende maanden wat drukker is op het tennispark en dat de wachttijden kunnen oplopen.

Tot slot vragen we om een goede gastheer/vrouw te zijn voor onze nieuwe leden.
Help ze bij het afhangen of andere zaken als dat nodig mocht zijn.
Wij wensen een ieder veel tennisplezier!