Reglement World Tour

Uitleg World Tour Rood 

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Kids zijn in de leeftijd van 6 t/m 9 en hebben het niveau Rood (spelen in miniveld). In uitzonderlijke gevallen (i.o.m. Tennisleraar), als het kind echt niet de vaardigheid heeft voor oranje, mogen kinderen max. 2 jaar te oud zijn. Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood aankan, mag het max. 2 jaar te jong zijn.
 • Er kan worden ingeschreven voor Rood 1 (R1) of Rood 2 (R2). Alle kinderen binnen de ploeg moeten dezelfde jeugdspeelsterkte hebben. (Bij TCH zal de trainer bepalen of uw kind in R1 of R2 hoort).
 • Er wordt met rode ballen gespeeld.
 • De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de poule zijn ingedeeld.
 • Aanvang speeldag is 9:00 (aanwezig rond 8:45). Totale speelduur van de dag is ca. 1,5 tot maximaal 2 uur. Wanneer de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 11:00)
 • Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekken in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.
 • Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.
 • Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats.

Uitleg World Tour Oranje 

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar. 
 • Kinderen zijn in de leeftijd van 8 t/m 11 en hebben het niveau Oranje. In uitzonderlijke gevallen (i.o.m. tennisleraar), als het kind echt nog niet de vaardigheid heeft voor groen. Mogen de kinderen max. 2 jaar te oud zijn. Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood is ontgroeid, mag het max. 2 jaar te jong zijn. 
 • Er kan worden ingeschreven voor Oranje 1 (O1) of Oranje 2 (O2). Alle kinderen binnen de ploeg moeten dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben. (Bij TCH zal de trainer bepalen of uw kind in O1 of O2 hoort). 
 • Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline. 
 • Er wordt met Oranje ballen gespeeld. 
 • De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de poule zijn ingedeeld. 
 • Aanvang speeldag is 9:00 (aanwezig rond 8:45). Totale speelduur van de dag is ca. 2,5 tot maximaal 3 uur. Wanneer de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 12:00). 
 • Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma samengesteld. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus incl. de tramrails. 
 • Vanaf 2018 spelen de kinderen om 4 gewonnen games en wordt het Beslissend Punt Systeem (BPS) toegepast bij een 40-40 stand. Bij een 3-3 stand in games wordt een beslissende game gespeeld (geen tiebreak).  Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. 
 • Bij een oneven gamestand wordt er gewisseld van speelhelft. 
 • Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer. Iedere speeldag wordt een ploeg binnen de afdeling dagwinnaar. 

 

Uitleg World Tour Groen 

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 4 spelers en een maximum van 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar. Zorg dat er voldoende invallers zijn, zodat uitval of verhindering van spelers kan worden opgevangen. 
 • Kinderen zijn 10 t/m 12  jaar en hebben het niveau Groen. In uitzonderlijke gevallen (i.o.m. tennisleraar), als het kind echt nog niet de vaardigheid heeft voor niveau geel, mogen de kinderen max. 2 jaar te oud zijn. Of als het kind erg getalenteerd is en niveau oranje is ontgroeid, mag het max. 2 jaar te jong zijn. 
 • Er kan worden ingeschreven voor Groen 1 (G1, de beteren) of Groen 2 (G2). Alle kinderen binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben. (Bij TCH zal de trainer bepalen of uw kind in G1 of G2 hoort). 
 • Er wordt met Groene ballen gespeeld. 
 • Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbels. 
 • Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0-0) met een verschil van 2 games (bijv. 4-2, 5-3). Bij een gelijke stand van 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten). Wanneer een beslissende 3e set moet worden gespeeld, wordt deze vervangen door een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten) 
 • Aanvangstijd is variabel tussen 8.30 en 12.00 uur. De thuisploeg bepaalt de aanvangstijd. 
 • Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt toegepast. 
 • De ploegen dienen te worden begeleid door personen die op de hoogte zijn van de reglementen en de puntentelling.