Aan de leden van de Tennisclub Hellendoorn

Betreft: Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering T.C.H.

Datum: Maandag 7 januari 2019

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Clubgebouw ’t Glasnös, Imminckservestraat2, 7447 AZ Hellendoorn

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen Algemene Jaarvergadering d.d. 15-01-2018
 3. Jaarverslag secretariaat 2018
 4. Financieel Jaarverslag 2017/2018
  • balans per 31-10-2018
  • verschil uitkomst begroting 2017/2018
  • begroting boekjaar 2018/2019
 5. Benoeming kascommissie

Voor 1 jaar zitting hebbend: Jan Schuurs

Aftredend: Bertus Webbink

Gevraagd: nieuw kascommissielid

 1. Bestuursmutaties:

Aftredend : Ria Offenberg en G. Podt

 1. Herbenoeming en/of mutaties leden diverse commissies
 2. Bestuursmededelingen
 3. Evenementencommissie: toelichting te organiseren evenementen 2019
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Aansluitend wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden waarvoor het bestuur u uitnodigt voor een hapje en een drankje.