Update sponsorcommissie

Het is al weer enige tijd gelden, en het werd weer eens tijd om te laten weten waar we momenteel staan als sponsorcommissie.

De oplettende kijker heeft waarschijnlijk het bord van Kötter Wonen in Nijverdal al zien hangen.
Wij zijn zeer content dat Frans Kötter zich de komende 3 jaar als sponsor aan ons heeft verbonden.

De onderhandelingen met Sirtaki in Nijverdal zijn nog gaande, ook daar hopen we op termijn uit te kunnen komen.

Onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen kunnen wij melden dat na Heren 1 zaterdag ook Heren 1 zondag op het bord van 50 prijken.
Mannen bedankt voor de steun die jullie op deze manier aan de club geven!

Een andere nieuwe naam op het bord van 50 is Makelaardij Piksen uit Nijverdal. Erwin Rouwenhorst is hiervoor een contract met ons aangegaan voor een periode van 3 jaar. Wij willen Erwin en zijn collega’s hartelijk danken voor de steun!

Vandaag hebben we tevens de sticker van de Dames 1 dinsdag op het bord van 50 mogen plakken. Dames ook jullie van harte bedankt voor dit initiatief!

Niet alles is helaas succesvol. De heer Daggert van de firma HD advies heeft te kennen gegeven het aflopende contract niet te willen verlengen. Wij respecteren zijn keus en willen hem danken voor het feit dat hij 3 jaar lang onze club heeft gesteund, en wensen hem veel succes in de toekomst.

Ook is niet alles wat wij doen direct zichtbaar voor de mensen op de club. Een mooi voorbeeld hiervan is het feit dat Rene Bruggeman nu eens niet de kwast, maar de pen ter hand heeft genomen en zijn sponsorcontract met maar liefst 5 jaar heeft verlengd.
Rene, bij deze bedankt voor het vertrouwen en dit waanzinnig mooie gebaar!