Update 04-05-2020:

Helaas kunnen wij op dit moment niet de begeleiding bieden voor het vrij tennissen welke nodig is vanuit de richtlijnen opgesteld door de KNLTB, NOC / NSF, en de gemeente.

Mochten zich vrijwilligers melden welke op gezette tijden aanwezig willen zijn voor begeleiding kunnen deze zich melden via:

Alfred de Graaf 06-40650202 of voorzitter@tchellendoorn.nl

************************

Hellendoorn: 27-04-2020:

Vanuit de Nederlandse overheid is het voor tennisverenigingen mogelijk om vanaf 30 april voor kinderen t/m 12 jaar de tennisbanen open te stellen zodat zij onder begeleiding weer mogen tennissen en mogen lessen. Voor kinderen tussen de 13 en 18 jaar geldt dat zij mogen sporten met in achtneming van de 1,5 meter regel. Wel zijn er nog een aantal richtlijnen, opgesteld door het RIVM waaraan een ieder zich zal moeten houden. ( zie onderaan dit bericht)

Als bestuur hebben we besloten om de banen open te stellen voor jongeren tot en met 18 jaar tijdens de uren waarop Wim en / of Verena les geven zodat zij ook het toezicht kunnen houden. Voor oudere leden / sporters blijft het park helaas gesloten. (dus ouders mogen ook niet kijken)

Deze tijden zijn:

  1. Maandag van 16.30 uur tot 18.30 uur
  2. Dinsdag van 16.00 uur tot 19.15 uur
  3. Donderdag van 16.00 uur toto 17.45 uur
  4. Vrijdag van 15.15 uur tot 17.45 uur

Buiten deze uren zijn de banen en het clubhuis nog altijd gesloten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TC Hellendoorn.