Beste leden,

Vanwege de coronamaatregelen ging de Voorjaarscompetitie 2021 niet door. De competitie is verschoven naar het najaar onder de naam KNLTB Competitie 2021.

Speeldata
De KNLTB Competitie 2021 start begin september en loopt tot en met eind oktober. Klik hier voor alle speeldata. De competitie telt in principe zeven speeldagen.  

Competitieaanbod
Voor senioren bestaat de KNLTB Competitie 2021 uit een zeer divers competitieaanbod op iedere dag van de week, voor zowel beginnende spelers als voor topspelers en voor iedereen daar tussenin. Kortom, voor iedere tennisser is er een competitie die bij hem/haar past!  

Vrijdagavondcompetitie wordt NIET ‘om de week’ gespeeld
In het najaar is het vanwege de beperkte periode niet mogelijk om 10 weken achter elkaar competitie te spelen. Daarom wordt er op vrijdagavond niet ‘om de week gespeeld’, zoals dat oorspronkelijk de bedoeling was bij de Voorjaarscompetitie. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat ‘spelen op tijd’ onder spelers niet de voorkeur heeft. Daarom wordt tijdens de KNLTB Competitie 2021 de vrijdagavond op de reguliere wijze georganiseerd: een periode van 7 weken voor zowel de DD, HD en GD teams.  

Inschrijven van teams
De inschrijving voor de KNLTB Competitie 2021 is geopend van 1 tot en met 15 juni 2021. De indeling wordt minimaal twee weken voor de eerste speeldag op MijnKNLTB gepubliceerd.  

Alle teams en individuen kunnen zich uiterlijk op zondag 13 juni 2021 inschrijven voor de KNLTB Competitie 2021. Wegens de relatief korte inschrijvingstermijn die vanuit de bond is opgelegd, is inschrijving op een later moment niet mogelijk.
De competitiebijdrage per team zal circa EUR 95,- gaan bedragen. Deze zal bij aanvang van de competitie worden gefactureerd aan de captain van het team.
Inschrijven kan via:

Hier onder een overzicht van de speeldata en competitieaanbod Overijssel.  
Met vriendelijke groet,   Peter Kapteijn, Lisette Wennemers en Rudger Vaarwerk
Verenigingscompetitieleiders (VCL’s) TC Hellendoorn