Lidmaatschap TCH

Binnen TCH worden actief 3 soorten lidmaatschap toegepast: juniorlidmaatschap, seniorlidmaatschap en competitielidmaatschap. Binnen deze lidmaatschappen bestaan verschillende contributieklassen die hieronder staan vermeld.

Het juniorlidmaatschap geldt voor leden tot en met 17 jaar. Het competitielidmaatschap is bedoeld voor mensen die lid zijn van een andere tennisvereniging, maar in een team van TCH willen uitkomen in de KNLTB competitie. Zij worden tijdelijk lid van TCH voor de duur van de competitie.

Met uitzondering van het competitielidmaatschap geldt het lidmaatschap per verenigingsjaar dat van 1 januari t/m 31 december loopt. Seniorleden hebben stemrecht binnen de vereniging.

Tarieven

  1. Volwassenen vanaf 26 jaar € 110,-
  2. Jong volwassene 18 t/m 25 jaar  € 75,-
  3. Jeugd 13 t/m 17 jaar € 60,-
  4. Jeugd t/m 12 jaar € 50,-
  5. Competitiespeler € 50,- per 3 maand(voorjaar/najaar)
  6. Afkoop vrijwilligersplicht € 75,-
  7. Donateur € 15,-
  8. Baanhuur niet-leden (per baan/per uur) € 15,-
  9. Blik ballen (Dunlop 4 st.) € 10,-

Lid worden?

Druk HIER om lid te worden van TC Hellendoorn

Opzeggen?

Een lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Wij gaan er vanuit dat iedereen gewoon lid blijft van TC Hellendoorn maar er kan altijd een reden zijn om toch je lidmaatschap te willen opzeggen.

Het opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar moet schriftelijk, uiterlijk voor 1 december, onder vermelding van reden van de opzegging. Je kunt opzeggen door een mail te sturen naar: [email protected]

Opzeggingen die ontvangen worden gedurende het verenigingsjaar worden verwerkt per 1 januari van het volgende jaar. De contributie (en KNLTB-afdracht) blijft voor het gehele jaar verschuldigd.

Mondelinge opzeggingen via de trainers, bestuurs- en/of commissieleden, ect. worden niet geaccepteerd.

Donateurschap

Je kunt je lidmaatschap ook omzetten in een donateurschap! Dit kan alleen per 1 januari. Je blijft wel betrokken bij de vereniging maar hebt geen speelrecht. Dit kun je kenbaar maken door een mail te sturen naar [email protected]

Bovenstaande wordt gehandhaafd en uitgevoerd zoals is vastgelegd in artikel 10 van de statuten.

Vragen

Voor alle vragen over en/of wijzingingen in het lidmaatschap kan er contact worden opgenomen met [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 548 656 134

TC Hellendoorn

Imminkservestraat 2
7447 AZ Hellendoorn

KVK-nummer

40074508